• Polityka prywatności

  1. Sprzedawca (vespere.pl) jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182 z późn. zm.).
  2. Udostępnienie przez Kupującego danych osobowych i udzielenie zgodny na ich przetwarzanie jest dobrowolne, a Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  3. Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres, e-mail) jest niezbędne dla dokonania rejestracji konta na platformie dropshippingowej. Dane osobowe udostępniane są przez Kupujących i zgoda na przetwarzanie tych danych wyrażana jest poprzez formularz rejestracji na platformie dropshippingowej oraz w procesie korzystania z platformy dropshippingowej, w tym  dokonywania zakupów na platformie dropshippingowej.
  4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu zawierania z Kupującym i wykonywania umów sprzedaży towarów zamówionych na platformie dropshippingowej.
  5. Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych Kupujących podmiotom trzecim w celu ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingowe.
  6. Sprzedawca zobowiązuje się do przechowywania i przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i zapewnia Kupującym wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia, w przypadkach wymienionych w ustawie, pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.
  7. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Sprzedawcy, który udziela informacji odnośnie przetwarzania danych, na adres Sprzedawcy: Vespere, ul Wileńska 9, 48-304 Nysa. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym dotyczących realizacji uprawnień wskazanych w ust. 2 powyżej Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą drogą poczty elektronicznej na adres: kontakt@vespere.pl,
  8. Sprzedawca informuje, że platforma dropshippingowa zbudowana jest w oparciu o najnowocześniejszy sprzęt i oprogramowanie na wzór najlepszych rozwiązań sprawdzonych na świecie.