• Regulamin

  1. Właścicielem platformy dropshippingowej vespere.pl jest:

Vespere

Wileńska 9

48-304 Nysa

REGON: 161538714

NIP: 894 284 96 33

 

1.1. Przedsiębiorca wpisany jest do CEIDG, prowadzonej przez Ministra Rozwoju.

1.2. Administratorem danych osobowych jest vespere.pl (patrz punkt 1)

1.3. Przy transakcjach zawieranych na odległość na platformie dropshippingowej vespere.pl jest zastosowana Ustawa o prawach konsumenta.

1.4. Dane podawane przez Państwa podczas zakupu muszą być aktualne i zgodne z prawdą, inaczej może doprowadzić to do błędnej realizacji zamówienia lub braku możliwości jego realizacji.

1.5. Ceny podane na platformie dropshippingowej vespere.pl zawierają podatek vat i wyrażone są w polskich złotych.

1.6. Wszystkie przedmioty sprzedawane na platformie dropshippingowej vespere.pl są nowe. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Klientowi towar wolny od wad. Odpowiada wobec Klienta na zasadzie rękojmi, za wady fizyczne lub prawne towaru zakupionego przez Klienta w zakresie określonym przepisami powołanej wyżej Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisami Kodeksu Cywilnego.

1.7. Podczas składania zamówienia należy wybierać kolor i rozmiar wyłącznie na podstawie belki kolorystycznej i rozmiarowej.

1.8. Towar wysyłany jest do 2 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) liczonych od daty otrzymania wpłaty chyba, że w ofercie podana jest inna informacja.

1.9. Platforma obsługiwana jest przez pracowników firmy vespere.pl od poniedziałku do piątku od godziny 10.00 do godziny 16.00. W soboty, niedziele i święta nie pracujemy. Kontakt telefoniczny, jak i mailowy możliwy jest z nami tylko w godzinach podanych powyżej. Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi do 24h roboczych od momentu otrzymania zapytania.

  1. Zasady korzystania z platformy dropshippingowej vespere.pl

2.1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego.

2.2. Podczas rejestracji konieczne jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

2.3. Klient zobowiązany jest do :

2.3.1. Nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, 

2.3.2. Korzystania z platformy dropshippingowej poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

2.3.3. Nie rozsyłania i nie umieszczania w ramach platformy dropshippingowej  niezamówionej informacji handlowej tzw. spamu,

2.3.4. Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach platformy dropshippingowej jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

  1. Zawarcie umowy sprzedaży

3.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem platformy dropshippingowej należy wejść na stronę internetową www. vespere.pl.

3.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku "Zamów i zapłać" – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zakresu wyboru Towaru.

3.4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z vespere.pl umowy sprzedaży. Złożenie zamówienia pociąga za sobą do obowiązku zapłaty.

3.6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie Zamówienia.

3.7. Prowadzimy sprzedaż tylko detaliczną. Nie prowadzimy sprzedaży hurtowej.

  1. Dostawa

4.1.  Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania..

4.2.  Przesyłki na terenie Polski doręczamy za pomocą Poczty Polskiej lub Paczką w Ruchu. 80% zamówień dociera na miejsce przed upływem 3 tygodni. Możliwe są jednak opóźnienia po stronie przewoźnika, dlatego maksymalny czas dostawy wyznaczamy na 35 dni roboczych. Gdyby paczka nie została dostarczona do Państwa w czasie określonym w regulaminie prosimy o pilny kontakt mailowy lub telefoniczny. Jak najszybciej postaramy się ustalić co jest powodem zaistniałej sytuacji.

  1. Ceny i metody płatności

5.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT

5.2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty:

  1. a) przelewem

Vespere 

Wileńska 9

48-304 Nysa

03 1950 0001 2006 0054 7705 0001

Tytułem:

imię, nazwisko oraz numer zamówienia

  1. b) płatnością w systemie szybkich przelewów tpay.com

 

  1. Prawo odstąpienia od umowy

6.1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

6.2. Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Art. 12 ustawy o prawie konsumenta z 30 maja 2014 r w przypadku odstąpienia od umowy kupujący pokrywa koszt opakowania, zabezpieczenia oraz nadania przedmiotu do sprzedawcy.

6.3.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy: w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu nie ma możliwości zwrotu towaru. Zwracany towar należy wysłać w odpowiednio przygotowanym zabezpieczeniu, co uchroni przed wszelkimi uszkodzeniami, pęknięciami i stłuczeniami. Nieprawidłowo zabezpieczony towar prowadzi w konsekwencji do obniżenia jego wartości. Ze względów higienicznych nie przyjmujemy zwrotu kostiumów kąpielowych, bielizny. Nie przyjmujemy zwrotnych przesyłek pobraniowych. Nie przyjmujemy zwrotów z kategorii wyprzedaż. 

6.4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji oraz odesłać Towar wraz z formularzem odstąpienia od umowy.

6.5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy dane do zwrotu zostaną przesłane do Państwa po wcześniejszym kontakcie z nami. Wszystkie zwroty są adresowane na zagraniczny adres. Nie przyjmujemy zwrotów na nasz adres firmowy.

Zastrzegamy sobie, że nie przyjmujemy zwrotów na nasz adres firmowy zamówień hurtowych powyżej 4 sztuk.

 

Zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy o prawach konsumenta, konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczni do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Nie odbieramy paczek pobraniowych. Wszystkie koszty związane ze zwrotem towaru obciążają Klienta. Zwrotu płatności dokonamy przelewem na Państwa nr rachunku bankowego. 

6.6. ZWROTOWI NIE PODLEGAJĄ:

- produkty z kategorii wyprzedaż,

- ze względów higienicznych nie przyjmujemy zwrotu kostiumów kąpielowych, body oraz bielizny.

Nie przyjmujemy przesyłek pobraniowych.

 

6.7. Z uwagi na korzyść klienta towar należy odesłać na Poczcie Polskiej listem poleconym ekonomicznym. Jest to najtańsza i ewidencjonowana forma wysyłki. Dbamy o to, aby Klient nie poniósł zbyt wysokich kosztów zwrotu towaru, a także aby przesyłka była ewidencjonowana w systemie Poczty Polskiej. W przypadku, gdy przesyłka zaginie istnieje możliwość jej reklamacji. 

6.8. Zastrzegamy sobie, że nie przyjmujemy zwrotów na nasz adres firmowy zamówień hurtowych powyżej 4 sztuk. Adres do zwrotu w takim przypadku przesyłamy do naszych dostawców zagranicznych.

  1. Reklamacje

7.1. Prawo odstąpienia od umowy dla umów zawartych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa zawierane są na podstawie Ustawy o prawach konsumenta.

7.2. W przypadku otrzymania towaru uszkodzonego, czy też niezgodnego z zamówieniem prosimy o niezwłoczny kontakt mailowy. W przesłanej wiadomości prosimy sprecyzować niezgodność, bądź określić rodzaj wady. Proszę, także załączyć kilka zdjęć rzeczy na podstawie których będziemy mogli Państwu zaproponować korzystne rozwiązanie sytuacji. Na powyższego maila otrzymają Państwo odpowiedź w przeciągu 24h od momentu jego otrzymania.

7.3. Informujemy, iż istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na zasadach mediacji. Możliwe jest skierowanie sprawy za zgodą obu stron umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między klientem, a sprzedawcą - art. 12 ust. 1 pkt 21 ww. ustawy.